Privacyverklaring

Bronsco ICT is een ict dienstverlener en telecomprovider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Bronsco ICT onder andere aanbiedt zijn internet, (mobiele) telefonie en cloudoplossingen.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Bronsco ICT omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Bronsco ICT biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat Bronsco ICT alleen telecomdiensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens Bronsco ICT verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

 1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Type dienstType gegevensBewaartermijnenVerantwoordelijkeGrond voor verwerking
AlgemeenNaam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie.Tot einde dienstverleningBronsco ICTUitvoering overeenkomst
Adres waar de diensten worden geleverd.Tot einde dienstverleningOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
Bedrijfsnaam voor facturatie.Tot einde dienstverleningOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek.Zes maandenBronsco ICTWettelijke verplichting
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen.Drie jaarBronsco ICTUitvoering overeenkomst
InternetverbindingServiceId verbinding, LineId en publiek IP-adres.Tot einde dienstverleningOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
VoIP-telefonieIP-adres en MAC-adres toestel, naam en telefoonnummer contacten.Tot einde dienstverleningOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
Mobiele telefonieSimkaartnummer, toestelnummer (IMEI), grensovergang-berichten en bundelnotificaties.Tot einde dienstverleningOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
VoIP en mobielGebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld.Zes maandenBronsco ICTUitvoering overeenkomst
Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt.Afhankelijk van de gebruikerOpdrachtgevende partijUitvoering overeenkomst
WebsiteIngevulde gegevens contactformulier.Eén jaarBronsco ICTUitvoering overeenkomst

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt Bronsco ICT uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om u te voorzien van een mobiel abonnement moet Bronsco ICT over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt Bronsco ICT gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Bronsco ICT gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Bronsco ICT contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa[1]bevindt, dan garandeert Bronsco ICT dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Bronsco ICT is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is Bronsco ICT verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

[1]Buiten de Europese Economische Ruimte, ook wel ‘doorgifte naar derde landen.’

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Bronsco ICT minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Bronsco ICT worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Bronsco ICT beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Bronsco ICT van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Bronsco ICT uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar els@bronsco.nl.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is: Laan van de Maagd 99, 7324 BT Apeldoorn.
 • Van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 0557074310
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op els@bronsco.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@bronso.nl.

Bronsco ICT kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2018.