Server zonder zorgen

Uw computernetwerk is het hart van uw organisatie, zonder netwerk is er geen contact mogelijk tussen pc's onderling en met het internet. Veiligheid en continuïteit zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Wij hebben de kennis en ervaring voor het veilig en bedrijfszeker inrichten en onderhouden van netwerken. Dit gaat om zowel interne netwerken als het verbinden van verschillende bedrijfslocaties via het internet netwerk.

Naar uw wensen in te vullen
Afhankelijk van uw wensen kan er gekozen worden voor systeembeheer op locatie of systeembeheer op afstand, op reguliere of ad hoc basis. Beide opties kunnen aangevuld worden met 24/7 monitoring van uw server(s) en/of computers.

Veilig en up to date
Bij onderhoud op reguliere basis, op locatie of op afstand, wordt uw systeem volledig gecheckt op bijvoorbeeld prestaties en aanwezigheid van virussen en spyware. Tevens wordt gekeken of de back-up goed draait en, minstens zo belangrijk, weer te lezen is. Tijdens de controle worden ook de laatste software updates geïnstalleerd. De frequentie van systeembeheer is afhankelijk van de omgeving waarin uw systemen gebruikt worden.

De voordelen op een rij:

  • Uw automatiseringssysteem is altijd up-to-date, waarmee problemen en frustraties worden voorkomen.
  • De continuïteit en beschikbaarheid van uw automatiseringssysteem wordt verhoogd.
  • Door het afsluiten van een systeembeheer contract weet u wat u kunt verwachten, bijvoorbeeld met betrekking tot reactietijd en kosten, in het geval dat er zich onverhoopt toch problemen voordoen.
  • U krijgt voordat het te laat is, advies over uw hard en software.
  • Vooraf worden afspraken gemaakt op welke dagen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat u hiermee rekening kunt houden in uw planning.